ZOGA MULTIDIMENSIONAL MOVEMENT®

1.-3.11.2019
Hotel Astra Mukařovská 1740/22 110 00 Praha 10
Cena: 10 900,- Kč

Charakteristika kurzu

Zoga® byla vytvořena na základě vlastních zkušeností a zkoumáním možností změn v
struktuře a funkci lidského těla, kterou tvůrce této metody, Wojciech Cackowski,
praktikoval během posledních deseti let. Jelikož sám bojoval se skoliózou, hledal
metody, které by pomohly vyřešit problémy, spojené s fungováním v tak jasném
skoliotickém způsobu držení jeho těla.
Strukturální integrace založena na konceptu Anatomy Trains® , osteopatická
viscerální terapie, práce s klouby a přesné užívání asan z jógy, se staly cestou, jak se
osvobodit od problémů spojených se skoliózou a významně omezit potíže spojené s
tímto posturálním vzorcem.
Na základě těchto zkušeností, vytvořil metodu zaměřenou na změny v prostorové
organizaci našeho pohybovém ústrojí. Dosáhl tím efektivnějšího modelu držení těla,
který vyvažuje gravitaci a umožňuje volný přenos sil, což vede k lehkosti pohybu a
pocitu pohodlí ve vlastním těle.

Zoga® je pojetím pro každého, kdo chce dosáhnout svobody a povědomí o lidském
pohybu a jeho postoji v rozměru 4D. Zkoumá všechny možné vztahy těla vůči
gravitaci a vytváří množinu globálních a místních vektorů pohybu, které jsou
dostupné v našich tělech. Dále využívá koncept anatomických pásů (Anatomy
Trains) pro vedení biomechanického intervenčního procesu okolo tensegračního
systému fascií.
Pozice založené na asánách z jógy slouží jako funkční testy a zároveň spouštějí
rozmanité tažné vektory mezi odlišnými vrstvami svalové povázky (fascie).
Zoga® byla speciálně vyvíjená tak, aby podpořila a dosáhla cílů strukturální
integrace a zároveň dosáhla trvalých změn ve svalově -povázkovém
(myofasciálním) systému v lidském těle.

Program kurzu

V rámci školení se dozvíš:

⦁ Jak jednotlivé vrstvy fascií mezi sebou vzájemně spolupracují
⦁ Jaký průběh mají mezi sebou svalovo – povázková (fasciální) spojení na
základě konceptu Anatomy Trains®
⦁ Jak jednotlivé pozice mají vliv na napětí a pohyblivost měkkých tkání
⦁ Jak vytvořit novou intervenční strategii založenou na vizuálním posturálním a
funkčním hodnocení
⦁ Jak pomoct svým klientům zdolat pohybová omezení v jejich tělech
⦁ Jak manuálním zásahem ještě více zefektivnit trénink nebo lekci

Kurz je určen:

  • fyzioterapeutům,
  • terapeutům s zaměřením na tělovýchovu,
  • instruktorům jógy, pilates,
  • osobním trenérům,
  • masérům.

Cíle kurzu

Zoga® může mít podobu:

⦁ jako individuální cesta zkoumání vlastního těla (proces sebevzdělávání) na
základě edukačních materiálů a vlastních zkušeností;
⦁ skupinové lekce pod vedením lektora Zoga Movement®;
⦁ individuální lekce s profesionálně vyškoleným terapeutem, Zoga Movement®.

V praxi Zoga® učí:

⦁ Schopnost číst lidské tělo a nacházet místa, ve kterých se vyskytuje omezení v
pohyblivosti měkkých tkání;
⦁ Využívat a nasměrovávat pohyb, tak aby získat efektivní a vyvážené
fungování těla v gravitaci;
⦁ Jak dosáhnout rovnováhy a minimalizovat množství využité energie v klidové
i aktivní fázi pohybu
⦁ Jak dosáhnout větší tělesné rovnováhy v pohybu i to jak jsou síly
distribuovány v tensegračním systému lidského těla

Školitel

Wojciech Cackowski
Fyzioterapeut, certifikovaný terapeut KMI® a certifikovaný učitel konceptu Anatomy
Trains®. Metodu strukturální intergrace KMI® (Kinesis Myofascial Integration) se učil
pod vedením předních, světových odborníků, jakými jsou Thomas Myers nebo James
Earls. Jelikož sám bojoval s těžkou skoliózou, styl jakým nahlíží na lidskou anatomii,
vychází nejen z jeho mnoholetých zkušeností v práci s pacienty, ale i nad ním
samotným. Díky vlastní transformaci lépe pochopil, jak dosáhnout změn v tělesných
strukturách u svých pacientů. V praxi, vychází hlavně z pohybů, které jsou založeny
na principech jógy, osteopatických a viscerálních technik a práce nad fasciemi, jak ve
vodě, tak i na klasickém terapeutickém lehátku.
V současné době pracuje také jako zdravotní specialista pro resorty MPM SPA
Hotels. Dále je zodpovědný za nabídku léčebných programů Villa Park Med Hotel &
SPA v Ciechocinku. Od momentu ukončení jeho vlastní certifikace v oblasti
stukturální integrace, vyučuje metodu KMI® nejen v Polsku, ale i v různých částech
Evropy nebo USA. Wojtek se neustále vzdělává a rozvíjí své znalosti v oblasti
manuální terapie a fasciální anatomie. Je aktivně zapojen do výzkumných projektů,
se zaměřením na stanovení nových biomechanických principů, s cílem hlubšího
pochopení různých vzájemných vztahů jednotlivých anatomických struktur lidského
těla v pohybu.

Organizátor kurzu: MOVUTO.COM


Závazná registrace
do kurzu: ZOGA MULTIDIMENSIONAL MOVEMENT®

NEPŘEHLÉDNĚTE!


Po odeslání kontaktních údajů Vás budeme
kontaktovat ohledně provedení platby
a potvrzení volných míst ve vámi
vybraném kurzu.