7.4.33

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 • Udělujete tímto souhlas společnosti magister Seweryn Krzywoń, se sídlem ve Vělopolí 95,73959, IČ: 72030399, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u …………. soudu v …………., oddíl …, vložka …………. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace a přihlášení na vzdělávací akci . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 • Jméno, příjmení, titul a datum narození je nutné zpracovat za účelem vystavení certifikátu o ukončení vzdělávací akce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

Seweryn Krzywoń
Vělopolí 95
73959
info@fyziokurzy.cz

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru Google, Microsoft, Solitea Česká republika, a.s.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.