7.4.33

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

18.-20.10.2024
FTVS Univerzity Karlovy, José Martího 269/31, Praha 6
Cena: 9 900 Kč

Charakteristika kurzu

Absolvent kurzu Diagnostika a terapie ramenního kloubu je schopen přesně a cíleně diagnostikovat, plánovat a provádět efektivní fyzioterapii v oblasti pletence ramenního. Kurz obsahuje základy anatomie a biomechaniky, komplexní vyšetření pletence ramenního (pasivní a aktivní struktury), prvky manuální terapie, tapování, stretching, dynamická stabilizace ramenního kloubu, trénink svalů v otevřených a uzavřených kinematických vzorcích. Kurz zahrnuje prvky vyšetření a terapie, které jsou v souladu s EVIDENCE BASED MEDICINE, jsou tedy podloženy klinickými výzkumy uvedenými ve vědeckých časopisech indexovaných v rámci Impact Factor.

 • Komplexní vyšetření ramenního kloubu.
 • Zhodnocení vyšetření a nejčastější patologie v oblasti ramenního kloubu.
 • Akromioklavikulární kloub.
 • Subakromiální Impingment syndrome.
 • Nestabilita glenohumerálního kloubu (TUBS, AMBRI).
 • Poškození v oblasti rotátorové manžety ­- natržení, tendinopatie.
 • „Zmrzlé rameno“.
 • Reedukace skapulohumerálního rytmu.
 • Chirurgické zákroky: Bankartova rekonstrukce, poškození SLAP, poškození rotátorové manžety.

Program kurzu

Program tohoto 3 denního klinického kurzu je realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Jeho náplní je shrnutí základních informací z oblasti anatomie a biomechaniky pletence ramenního, komplexní vyšetření a rozbor vyšetření pletence ramenního ve vztahu k nejčastějším patologiím v tomto segmentu. Na jeho základě u těchto dysfunkcí pletence ramenního navrhujeme plán léčby a fyzioterapie (konzervativní a pooperační) s využitím manuální terapie, strečinku (aktivních i pasivních struktur pohybového aparátu),  dynamické stabilizace, svalového tréninku, cvičení na neurofyziologickém podkladu, hluboké příčné masáže, fasciálních technik a technik pro uvolnění pooperační jizvy. Důležitou součástí kurzu je vysvětlení operačních postupů a následné pooperační fyzioterapie po následujících chirurgických zákrocích (ASK ramenního kloubu, sutura m. supraspinatus a m. infraspinatus, Bankartová léze a léze typu SLAP, nestabilita TUBS).

Vyšetření:

 • diferenciální diagnostika: pletenec ramenní vs. krční páteř, syndrom horní hrudní apertury;
 • akromioklavikulární kloub, lopatka;
 • rozsah pohybu, dysfunkce v oblasti kloubního pouzdra, “bolestivý oblouk”;
 • nestabilita glenohumerálního kloubu;
 • subakromiální impingement syndrom;
 • poškození svalů m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, m. biceps brachii;
 • poškození labrum glenoidale.

Terapie:

 • “zmrzlé rameno”;
 • Subakromiální impingement syndrom;
 • akromioklavikulární kloub;
 • léze: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis;
 • tendinoza m. biceps brachii (LHB);
 • fyzioterapie po následujících chirurgických zákrocích: ASK ramenního kloubu, sutura rotátorové manžety, rekonstrukce labrum glenoidale u Bankartovy léze a poškození typu SLAP, stabilizační operaci nestability TUBS.

Cíle kurzu

Získání praktických dovedností v přesné diagnostice, plánování a provádění účinné konzervativní i pooperační fyzioterapie u nejčastějších poruch ramenního kloubu. Kurz připravuje na práci s ortopedickým pacientem v rámci rehabilitační ambulance, nemocnice nebo sportovního klubu. Tento kurz se věnuje diagnostice a terapii ramenního kloubu a svalů stabilizujících pletenec ramenní. V průběhu kurzu jsou představeny základy anatomie, přesné a cílené vyšetření pletence ramenního.

Školitel

Rehalab Academy Bartosz Rutowicz Ph.D., MS, PT

 • fyzioterapeut, Magistr fyzioterapie Akademie tělesné kultury v Krakově, nyní postgraduální doktorské studium Akademie tělesné kultury v Krakově nostrifikace fyzioterapeutického diplomu v USA (New York);
 • mnohaletý vědecko­didaktický pracovník katedry fyzioterapie Rzeszovské univerzity, Pedagogické univerzity v Krakově, VOŠ v Tarnově, konzultant několika sportovních klubů (fotbal, basketball, voleyball) a také reprezentace Polské republiky ve fotbale (mládežnické družstvo) v rámci fyziologie sportu (diagnóza a plánování fyzické přípravy);
 • účastník mnoha kurzů a školení v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru fyzioterapie ­ PNF, CYRIAX, Kinesiotaping, Mulligan, McKenzie.
 • Fyzioterapeutická ambulance Kraków

Mgr. Seweryn Krzywoń

 • fyzioterapeut, Magistr fyzioterapie Akademie tělesné kultury v Krakově;
 • fyzioterapeut rehabilitačního oddělení Nemocnice Třinec, p.o.;
 • účastník mnoha kurzů a školení v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru fyzioterapie ­ NDT Bobath, Manuální terapie, Kinesiotaping, Mulligan koncept, SPS, Hiporehabilitace;
 • garant praktické části specializačního vzdělávání v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“.

Určení:

 

Cena kurzu zahrnuje:

Závazná registrace
do kurzu: Diagnostika a terapie ramenního kloubu

NEPŘEHLÉDNĚTE!


Po odeslání kontaktních údajů Vás budeme
kontaktovat ohledně provedení platby
a potvrzení volných míst ve vámi
vybraném kurzu.