Fyziokurzy.cz

Mulligan koncept – Dolní kvadrant

2.-4.10.2020
FTVS Univerzity Karlovy, José Martího 269/31, Praha 6
Cena: 9 000,- Kč

Charakteristika kurzu

Současná fyzioterapie, která čerpá ze stále se rozvíjející medicíny, se neustále mění a zdokonaluje se. Vznikají nové techniky a metody, jejíž cílem je zvýšení efektivity úkonů, zmírnění bolestivosti, přesvědčení pacienta k různým způsobům léčení, vytvoření důvěry k terapeutovi atd. Koncept Briana Mulligana – celá jeho metoda, která se skládá z mnoha různorodých specifických technik, vychází z několik zásad. Aby terapeut ovládl celou metodu a mohl správně použít konkrétní techniky u pacienta, je nutné absolvovat školení akreditované MCTA. V době, kdy se potkáváme s „výměnou generace“ a s ní spojeným vyhledáváním efektivnějších úkonů prováděných u pacienta, je bezpečí prováděné terapie základním kritériem co se týče právní zodpovědnosti. Mulliganova metoda  je specifickou diagnosticko – terapeutickou metodou, která vychází z vývoje medicíny a vědeckých výzkumů (existuje speciální fond rozvoje vědeckých výzkumů v této oblasti). Brian Mulligan zpracoval a následně zveřejnil zásady využití technik „NAG“, „SNAG“, opačné „NAG“ a také mobilizace spojené s pohybem ( tzv. techniky „MWM“) a mnoho dalších. Jedná se o techniky působící přímo na klouby a nepřímo na nervo-svalovou soustavu. Tato metoda má některé části společné s technikami Kaltenborna, Maitlanda nebo Positional Release Techniques. Brian Mulligan je novozélandským fyzioterapeutem, který v 90-tých letech ukázal novou diagnosticko – terapeutickou koncepci kloubní mobilizace spojené s pohybem. Nové pojetí jeho koncepce spočívá mj. ve spojení pasivního pohybu terapeuta a aktivního pohybu pacienta. Mulligan tvrdí, že změny v oblasti pohybového segmentu mohou způsobovat omezení v pohybu a bolest při pohybu. Klíčovým prvkem terapie je odstranit bolest nebolestivým přístupem. Indikace těchto technik je bezpečná a nikdy by neměla vyvolat bolest. Důležitou složkou konceptu je autoterapie, pomocí které pacient udržuje dosaženého efektu terapie.

Pozitivní výsledky Mulligan konceptu nacházíme u pacientů s osteoartritidou, bolestmi zad a krční páteře, bolestmi hlavy a u řady dalších muskuloskeletálních obtíží.

Praktické využití Mulliganovy metody obohacuje manuální terapeuty/fyzioterapeuty o nové znalosti a techniky práce s pacienty s dysfunkcemi v oblasti kloubů páteře a periferních kloubů, s onemocněním meziobratlové ploténky, závratěmi, chronickými bolestivými stavy pohybového aparátu a jinými.

Indikace:

 • Akutní bolest způsobená zraněním
 • Omezení rozsahu pohybu v důsledku artritických změn na páteři i periferii
 • Pooperační stavy spojené s bolestí, omezením rozsahu pohybu, například operace páteře
 • Bolesti hlavy způsobené problémy krční páteře
 • Závratě s příčinou v krční páteře
 • Akutní a chronické distorze hlezna
 • Tenisový loket nebo bolesti laterální strany lokte
 • Bolestivé stavy kyčelního, kolenního a ramenního kloubu spojené s muskuloskeletálním systémem
 • Bolest spojená s pohybem nebo specifickou funkční aktivitou (předklon, vystupování z auta, chůze)

Fotogalerie s kurzu Mulligan konceptu k nahlédnutí zde

Program kurzu

Výuka Mulligan konceptu je rozdělena do dvou nezávislých na sobě částí:

 • Horní kvadrant – 24 vyučovacích hodin (Horní končetina, krční páteř, hrudní páteř)
 • Dolní kvadrant – 24 vyučovacích hodin (Dolní končetina, pánev, křížová kost, bederní páteř)

Pro účast na kurzu “Dolní kvadrant” není podmínkou ukončení kurzu “Horní kvadrant” a obráceně.

Po ukončení každé části obdrží účastník kurzu  mezinárodní certifikát od akreditovaného instruktora MCTA (Mulligan Concept Teachers Association), který umožňuje práci s pacientem s využitím jedné z nejmodernějších diagnosticko – terapeutických metod.

Účastníci obou části tohoto kurzu můžou navíc přistoupit ke zkoušce na stupeň Certifikovaného terapeuta Mulligan konceptu (Certified Mulligan Practitioner – CMP) a jejích jména budou následně umístěny na seznam mezinárodní organizace MCTA. Ke zkoušce se lze přihlásit u kteréhokoliv instuktora MCTA na celém světě.

Informace ohledně kurzu k nahlédnutí také na oficiálním portálu Mulligan konceptu.

Program kurzu Dolní kvadrant:

Teoretická část

 • úvod do Mulligan konceptu
 • teoretické základy Mulligan konceptu
 • mechanizmus poziční chyby
 • indikace a kontraindikace terapie

Bederní páteř a pánev

 • SNAGS pro flexi, extenzi, úklon, rotaci – v sedě
 • SNAGS pro flexi, extenzi, úklon, rotaci – ve stoje
 • Autoterapie SNAG – ve stoje
 • SNAG v poloze „LEV“
 • MVM pro SI skloubení

Kyčelní kloub

 • MWM kyčelního kloubu
 • PRP kyčelního kloubu

Kolenní kloub

 • MWM kolenního kloubu

Hlezenní kloubu a chodidlo

 • MWM palce a tarzálních kůstek
 • MWM metatarzů
 • PRP tarzálních kůstek
 • MWM hlezenního kloubu

Cíle kurzu

Manuální terapie Briana Mulligana spojená s pohybem umožňuje využívat je u pacientů v nemocnici, i u pacientů léčených ambulantně. Zásobuje pacienty důležitými informacemi týkajícími se vhodného postupu během akcentací příznaků, optimalizuje každodenní činností, tak aby se zabránilo provokaci příznaků nemoci. Připravuje pacienta k prevenci a také k převzetí zodpovědnosti za průběh léčebného procesu. Ve srovnání s konvenčními terapeutickými technikami mobilizace spojené s pohybem (techniky MWM,  NAG, SNAG a spousta dalších) jsou originální a jediné svého druhu i z toho důvodu, že jsou spojením mobilize s prodlouženou fází komprese na konci pohybu při současném provádění aktivního pohybu pacientem ve směru algického rozsahu (Mulligan 1999). Odborná světová literatura popisuje mnoho vědeckých výzkumů a terapeutických programů podle Mulligan konceptu. Týká se to pacientů i s problémy kloubů končetin, i kloubů páteře. Na základě klinických zkušeností s využitím technik popisované metody posluchači odborných kurzů poukazují na pozitivní efekty a jasný a zřetelný systém týkající se práce s pacientem.

Mulligan koncept umožňuje:

 • Celkovou bezbolestnost při používání mobilizačních technik
 • Funkční zatížení kloubních ploch gravitací
 • Spojení pasivního, mobilizačního pohybu v rovině kloubní plochy s aktivním pohybem ve daném kloubu
 • Použití komprese na konci nebolestivého rozsahu pohybu
 • Provádění určitého počtu opakování výše uvedené terapeutické procedury
 • Zadání „domácího úkolu“ pacientovi, spočívajícího v provádění specifických, individuálně cílených cviků

Školitel

Sakis Adamidis Ph.D. – fyzioteraput Titul získal na Univerzitě v Sofii (NSA University of Sofia). Je certifikovaným lektorem PNF a Mulligan konceptu a pracuje aktivně jako fyzioterapeut. Ve své práci s pacienty využívá široké spektrum fyzioterapeutických postupů začínaje od metody PNF nebo Mulligan konceptu, přes metodu Kaltenborn-Evjenth, manuální terapii nebo Bobath koncept. 1995 Fyzioterapie, Technological University of Thessaloniki, Katedra fyzioterapie, Greece 2001 Certifikovaný terapeut PNF (IPNFA) 2002 Asistent instruktoraPNF (IPNFA) 2003 Terapeut NDT (Bobath) 2003 Manuální terapie 2004 Ukončení kurzu OMT(Kaltenborn-Evjenth) 2006 Certifikovaný terapeut Mulligan konceptu (MCTA) 2007 Instruktor Mulligan konceptu 2009 Asistent instruktora Bobath konceptu pro dospělé 2010 Doktor fyzioterapie, National Sports Academy v Sofii 2011 IPNFA mezinárodní instruktor (Advanced Instructor) PNF


Určení:

Cena kurzu zahrnuje:

Závazná registrace
do kurzu: Mulligan koncept – Dolní kvadrant

NEPŘEHLÉDNĚTE!


Po odeslání kontaktních údajů Vás budeme
kontaktovat ohledně provedení platby
a potvrzení volných míst ve vámi
vybraném kurzu.