7.4.33

Mulligan koncept – Horní kvadrant

19.-21.9. 2024
Hotel Krystal, FTVS Univerzity Karlovy
Cena: 11 000,- Kč

Charakteristika kurzu

Současná fyzioterapie, která čerpá ze stále se rozvíjející medicíny, se neustále mění a zdokonaluje se. Vznikají nové techniky a metody, jejíž cílem je zvýšení efektivity úkonů, zmírnění bolestivosti, přesvědčení pacienta k různým způsobům léčení, vytvoření důvěry k terapeutovi atd. Koncept Briana Mulligana – celá jeho metoda, která se skládá z mnoha různorodých specifických technik, vychází z několik zásad. Aby terapeut ovládl celou metodu a mohl správně použít konkrétní techniky u pacienta, je nutné absolvovat školení akreditované MCTA. V době, kdy se potkáváme s „výměnou generace“ a s ní spojeným vyhledáváním efektivnějších úkonů prováděných u pacienta, je bezpečí prováděné terapie základním kritériem co se týče právní zodpovědnosti. Mulliganova metoda  je specifickou diagnosticko – terapeutickou metodou, která vychází z vývoje medicíny a vědeckých výzkumů (existuje speciální fond rozvoje vědeckých výzkumů v této oblasti). Brian Mulligan zpracoval a následně zveřejnil zásady využití technik „NAG“, „SNAG“, opačné „NAG“ a také mobilizace spojené s pohybem ( tzv. techniky „MWM“) a mnoho dalších. Jedná se o techniky působící přímo na klouby a nepřímo na nervo-svalovou soustavu. Tato metoda má některé části společné s technikami Kaltenborna, Maitlanda nebo Positional Release Techniques. Brian Mulligan je novozélandským fyzioterapeutem, který v 90-tých letech ukázal novou diagnosticko – terapeutickou koncepci kloubní mobilizace spojené s pohybem. Nové pojetí jeho koncepce spočívá mj. ve spojení pasivního pohybu terapeuta a aktivního pohybu pacienta. Mulligan tvrdí, že změny v oblasti pohybového segmentu mohou způsobovat omezení v pohybu a bolest při pohybu. Klíčovým prvkem terapie je odstranit bolest nebolestivým přístupem. Indikace těchto technik je bezpečná a nikdy by neměla vyvolat bolest. Důležitou složkou konceptu je autoterapie, pomocí které pacient udržuje dosaženého efektu terapie. Pozitivní výsledky Mulligan konceptu nacházíme u pacientů s osteoartritidou, bolestmi zad a krční páteře, bolestmi hlavy a u řady dalších muskuloskeletálních obtíží.

Praktické využití Mulliganovy metody obohacuje manuální terapeuty/fyzioterapeuty o nové znalosti a techniky práce s pacienty s dysfunkcemi v oblasti kloubů páteře a periferních kloubů, s onemocněním meziobratlové ploténky, závratěmi, chronickými bolestivými stavy pohybového aparátu a jinými.

Indikace:

 • Akutní bolest způsobená zraněním
 • Omezení rozsahu pohybu v důsledku artritických změn na páteři i periferii
 • Pooperační stavy spojené s bolestí, omezením rozsahu pohybu, například operace páteře
 • Bolesti hlavy způsobené problémy krční páteře
 • Závratě s příčinou v krční páteře
 • Akutní a chronické distorze hlezna
 • Tenisový loket nebo bolesti laterální strany lokte
 • Bolestivé stavy kyčelního, kolenního a ramenního kloubu spojené s muskuloskeletálním systémem
 • Bolest spojená s pohybem nebo specifickou funkční aktivitou (předklon, vystupování z auta, chůze)

Program kurzu

Výuka Mulligan konceptu je rozdělena do dvou nezávislých na sobě částí:

 • Horní kvadrant – 24 vyučovacích hodin (Horní končetina, krční páteř, hrudní páteř)
 • Dolní kvadrant – 24 vyučovacích hodin (Dolní končetina, pánev, křížová kost, bederní páteř)

Pro účast na kurzu „Dolní kvadrant“ není podmínkou ukončení kurzu „Horní kvadrant“ a obráceně.

Po ukončení každé části obdrží účastník kurzu  mezinárodní certifikát od akreditovaného instruktora MCTA (Mulligan Concept Teachers Association), který umožňuje práci s pacientem s využitím jedné z nejmodernějších diagnosticko – terapeutických metod.

Účastníci obou části tohoto kurzu můžou navíc přistoupit ke zkoušce na stupeň Certifikovaného terapeuta Mulligan konceptu (Certified Mulligan Practitioner – CMP) a jejích jména budou následně umístěny na seznam mezinárodní organizace MCTA. Ke zkoušce se lze přihlásit u kteréhokoliv instuktora MCTA na celém světě.

Informace ohledně kurzu k nahlédnutí také na oficiálním portálu Mulligan konceptu.

I den:

 • Úvod
 • MWM – kládkové kloubu – dlouhé kosti – pravidla pro drobné klouby
 • Zápěstí a ruka
 • MWM pro: zápěstí, karpometakarpální klouby, prsty
 • Techniky pro oblast krční páteře a horní hrudní apertury:  NAGS C2 – C6,  OBR. NAGS C6 – T3
 • SNAGS pro krční páteř: biomechanická analýza SNAGS,  SNAGS pro flexi, extenzi, laterální flexi, rotaci
 • Loketní komplex:  MWM pro extenzi, flexi, tenisový loket, golfový loket,  MWM pro pronaci a supinaci
 • Autoterapie – Trakce s využitím pěsti, Auto – Snags

II den: Bolesti hlavy a závratě cerikální etiologie

 • SNAG C2
 • Reverse SNAG C2
 • Trakce horní části krční páteře
 • Rotační SNAG

Pletenec ramenní

 • MWMs pro glenohumerální kloub, klíční kost, lopatku

Hrudní páteř – první žebro

 • SNAGS pro flexi, extenzi, rotaci

Opakování III Den Úvod do PRP technik

 • Základní myšlenka, principy, pravidla pro aplikaci,
 • 1 kůstka zápěstní – trapezoid(komprese),
 • Pisiform (komprese),
 • Tenisový loket (tlak),
 • Golfový loket  (tlak),
 • De Quervains syndrom (protažení a tlak),
 • Chronická bolest ramene (komprese),
 • Radikulopatie krční páteře, trakce s využitím pásu, úžinový syndrom.

Cíle kurzu

Manuální terapie Briana Mulligana spojená s pohybem umožňuje využívat je u pacientů v nemocnici, i u pacientů léčených ambulantně. Zásobuje pacienty důležitými informacemi týkajícími se vhodného postupu během akcentací příznaků, optimalizuje každodenní činností, tak aby se zabránilo provokaci příznaků nemoci. Připravuje pacienta k prevenci a také k převzetí zodpovědnosti za průběh léčebného procesu. Ve srovnání s konvenčními terapeutickými technikami mobilizace spojené s pohybem (techniky MWM,  NAG, SNAG a spousta dalších) jsou originální a jediné svého druhu i z toho důvodu, že jsou spojením mobilize s prodlouženou fází komprese na konci pohybu při současném provádění aktivního pohybu pacientem ve směru algického rozsahu (Mulligan 1999). Odborná světová literatura popisuje mnoho vědeckých výzkumů a terapeutických programů podle Mulligan konceptu. Týká se to pacientů i s problémy kloubů končetin, i kloubů páteře. Na základě klinických zkušeností s využitím technik popisované metody posluchači odborných kurzů poukazují na pozitivní efekty a jasný a zřetelný systém týkající se práce s pacientem.

Mulligan koncept umožňuje:

 • Celkovou bezbolestnost při používání mobilizačních technik
 • Funkční zatížení kloubních ploch gravitací
 • Spojení pasivního, mobilizačního pohybu v rovině kloubní plochy s aktivním pohybem ve daném kloubu
 • Použití komprese na konci nebolestivého rozsahu pohybu
 • Provádění určitého počtu opakování výše uvedené terapeutické procedury
 • Zadání „domácího úkolu“ pacientovi, spočívajícího v provádění specifických, individuálně cílených cviků

Školitel

Sakis Adamidis Ph.D. – fyzioteraput Titul získal na Univerzitě v Sofii (NSA University of Sofia). Je certifikovaným lektorem PNF a Mulligan konceptu a pracuje aktivně jako fyzioterapeut. Ve své práci s pacienty využívá široké spektrum fyzioterapeutických postupů začínaje od metody PNF nebo Mulligan konceptu, přes metodu Kaltenborn-Evjenth, manuální terapii nebo Bobath koncept.

 • Technological University of Thessaloniki, Katedra fyzioterapie, Greece 2001
 • Certifikovaný terapeut PNF (IPNFA) 2002
 • Asistent instruktoraPNF (IPNFA) 2003
 • Terapeut NDT (Bobath) 2003
 • Ukončení kurzu OMT(Kaltenborn-Evjenth) 2006
 • Certifikovaný terapeut Mulligan konceptu (MCTA) 2007
 • Instruktor Mulligan konceptu 2009
 • Asistent instruktora Bobath konceptu pro dospělé 2010
 • Doktor fyzioterapie, National Sports Academy v Sofii 2011
 • IPNFA mezinárodní instruktor (Advanced Instructor) PNF

Mgr.Daniel Pejčoch (asistent školitele a překladatel)


Určení:

Cena kurzu zahrnuje:

Závazná registrace
do kurzu: Mulligan koncept – Horní kvadrant

NEPŘEHLÉDNĚTE!


Po odeslání kontaktních údajů Vás budeme
kontaktovat ohledně provedení platby
a potvrzení volných míst ve vámi
vybraném kurzu.